Ga naar de inhoud
Home » Totaalrenovatie Beverentunnel

Totaalrenovatie Beverentunnel

UPDATE 4/7/2024

Op 15 juli 2024 start de totaalrenovatie van de Beverentunnel, gelegen in de R2 te Kallo (Beveren) tussen A11/E34 en de Liefkenshoektunnel. Vanaf zondagavond 14 juli omstreeks 21 u wordt de tunnel voor 1 jaar afgesloten voor verkeer richting E34. Er geldt een bovengrondse omleiding via Ploegweg – Ketenislaan langs het sluizencomplex van Kallo (via Melselebrug of Farnesebrug, afhankelijk van welke brug beschikbaar is) – Steenlandlaan, om zo via het complex 10 “Waaslandhaven-Zuid” de R2 te vervoegen. Deze bovengrondse omleidingsweg wordt ingericht op 2 rijstroken breed met enkelrichtingsverkeer richting E34 en zal worden uitgerust als een autosnelweg, met infoborden en camera’s.

Van vrijdagavond 5 juli tot en met zondagnacht 7 juli kan je vanaf rotonde Kruipin niet meer naar het noorden de Steenlandlaan oprijden. De Steenlandlaan wordt dan enkelrichting tot het einde der werken (augustus 2025). De huidige parkeerstrook wordt omgevormd tot rijstrook voor (normaal) verkeer richting ADPO, gescheiden van het verkeer op de omleidingsweg.

Op zaterdag 6 juli, tussen 11 en 14 u wordt de rotonde aan Sint-Jansweg omgebouwd tot een lichtengeregeld kruispunt. Sint-Jansweg – Ploegweg en de oprit R2 “Waaslandhaven-Noord” richting E34 zijn dan afgesloten voor alle verkeer.

>Einde update<

UPDATE: 13/06/2024

Op 15 juli i.p.v. 8 juli 2024 start de totaalrenovatie van de Beverentunnel.

Omdat het huidige tracé van de bovengrondse omleidingsweg nog niet geschikt is om gedurende een volledig jaar al het verkeer van de R2 richting E34 te kunnen opvangen, zijn er op 10 verschillende locaties aanpassingen nodig. Bij sommige locaties is er geen impact op het UV, op de andere locaties wordt hieronder opgelijst wanneer er welke hinder is voor het UV.

Alleen bij de aansluiting van de omleidingsweg terug naar de R2 zijn nog werken nodig, die wel impact hebben op UV. Van maandag 17 tot en met dinsdag 25 juni worden zowel de oprit R2 richting E34, als de afrit 10 “Waaslandhaven-Zuid” voor verkeer vanuit de Beverentunnel voor alle verkeer afgesloten. De plaatselijke omleidingen via Steenlandlaan en Keetberglaan zijn niet geschikt voor UV.

>Einde update<

UPDATE: 12/04/2024

Op 8 juli 2024 start de totaalrenovatie van de Beverentunnel, gelegen in de R2 te Kallo (Beveren) tussen A11/E34 en de Liefkenshoektunnel. De tunnel wordt gedurende 1 jaar afgesloten voor verkeer richting E34. Er geldt een bovengrondse omleiding via Ploegweg – Ketenislaan langs het sluizencomplex van Kallo (via Melselebrug of Farnesebrug, afhankelijk van welke brug beschikbaar is) – Steenlandlaan, om zo via het complex 10 “Waaslandhaven-Zuid” de R2 te vervoegen. Deze bovengrondse omleidingsweg wordt ingericht op 2 rijstroken met enkelrichtingsverkeer richting E34 en zal worden uitgerust als een autosnelweg, met infoborden en camera’s.

Bovengrondse omleidingsweg

Omdat het huidige tracé van de bovengrondse omleidingsweg nog niet geschikt is om gedurende een volledig jaar al het verkeer van de R2 richting E34 te kunnen opvangen, zijn er op 10 verschillende locaties aanpassingen nodig. Bij sommige locaties is er geen impact op het UV, op de andere locaties wordt hieronder opgelijst wanneer er welke hinder is voor het UV. De nummers van de locaties en de bijhorende kaartjes kunnen op de projectpagina bekeken worden (zie link onderaan).

 • van 12 tot 26 april – locatie 3 – de Ploegweg wordt ter hoogte van de spooroverweg verbreed om met 2 volwaardige rijstroken het spoor te kunnen kruisen. De Ploegweg wordt voor alle verkeer afgesloten.
 • van 15 tot 29 april – locatie 4 – de noordelijke helft van de rotonde aan de SInt-Jansweg wordt omgevormd tot een lichtengeregeld kruispunt. Ploegweg, Oudedijk en aansluiting met de Steenlandlaan worden voor alle verkeer afgesloten.
 • van 30 april tot 3 mei – locatie 4 – de zuidelijke helft van de rotonde aan de Sint-Jansweg wordt omgevormd tot een lichtengeregeld kruispunt. Steenlandlaan sluit niet meer aan op het kruispunt (waar de vroegere rotonde lag)UV kan de Kallosluis best oversteken via de Farnesebrug.
 • van 6 tot 31 mei – locatie 2 – er wordt een tijdelijke afrit van de R2 naar de Ploegweg aangelegd, net voorbij de brug van de Sint-Antoniusweg. Op de R2 richting E34 zijn er tijdens de werken steeds 2 versmalde rijstroken beschikbaar. Op de Ploegweg zelf is maar 1 rijstrook beschikbaar. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte.
 • van 30 mei tot 3 juni – locatie 7 – de parkeerstrook van de Steenlandlaan wordt omgevormd tot een volwaardige rijstrook voor verkeer vanaf rotonde Kruipin tot kruispunt bij ADPO. Verkeer op de Steenlandlaan kan in beide rijrichtingen blijven passeren over versmalde rijstroken.
 • ten vroegste vanaf eind mei – locatie 6 – aanpassing kruispunt ADPO met verkeerslichten
 • van 1 tot 21 juni – locatie 8 – de oprit “Waaslandhaven-Noord” wordt verbreed en er komt een rechtstreekse aansluiting van de bovengrondse omleidingsweg op de Steenlandlaan naar de R2 richting E34, zodat verkeer op de omleidingsweg niet via de rotonde Kruipin moet rijden. In deelfase 1 is de doorgang op afrit 10 (komende uit de Beverentunnel) versmald en is er nog beurtelings verkeer mogelijk op de Steenlandlaan, geregeld met verkeerslichten. In deelfase 2 worden zowel afrit 10 (komende uit de Beverentunnel) als de oprit 10 richting E34 voor alle verkeer afgesloten. 

Omleidingen tijdens werken aan de omleidingsweg:

 • Van 12 april tot 3 mei is de Ploegweg afgesloten tussen oprit 11 naar de R2 richting Gent en Melselebrug. Werken op verschillende locaties langs de Ploegweg volgen elkaar op. Van 6 tot 31 mei is de breedte op de Ploegweg beperkt tot 1 rijstrook (het signalisatieplan krijg ik volgende week doorgestuurd). Omleiding is mogelijk vanaf R2 via uitrit 11 – Ploegweg – Sint-Annalaan – Ketenislaan – Farnesebrug – Steenlandlaan. Of vanaf Sint-Antoniusweg via Oudedijk – Ketenislaan –
 • Van 15 april tot 3 mei is Oudedijk afgesloten tussen Melselebrug, over rotonde Sint-Jansweg (die wordt omgevormd tot kruispunt) tot aan uitrit 11 van de R2 richting Liefkenshoektunnel. Omleiding is mogelijk via Steenlandlaan – Farnesebrug – Ketenislaan – Sint-Annalaan – Ploegweg – Sint-Antoniusweg tot kruising met Oudedijk.
 • Bij werken op uitrit 10 richting E34 (locatie 8) mag UV volgende omleiding volgen: komende van Beverentunnel – R2 Kallo – A11 Vrasene (uitrit 10) – N451 – Schoorhavenweg – Hoogschoorweg – Hazopweg – Steenlandlaan OF Land van Waaslaan – Kruipin – tot rotonde Kruipin.
 • Bij werken op oprit 10 richting E34 (locatie 8) mag UV volgende omleiding volgen: vanaf rotonde Kruipin – Steenlandlaan OF Kruipin – Land van Waaslaan – Hazopweg – Hoogschoorweg  – Schoorhavenweg – N451 – oprit A11 richting Zelzate en Zeebrugge OF N451 (brug over A11 overschrijden in het midden van de brug, voor massa > 60 ton: brug overschrijden aan max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) – oprit A11 richting Antwerpen – A11 tot knooppunt met R2.

Inspecties met tunnelsluitingen

Ter voorbereiding van de renovatie zijn nog inspecties nodig. Daarvoor wordt de tunnel in beide rijrichtingen afgesloten tijdens 3 opeenvolgende weekends, telkens van vrijdagavond 20 u tot maandagochtend 4.30 u. Het betreft volgende weekends:

 • vrijdagavond 24 tot maandagochtend 27 mei;
 • vrijdagavond 31 mei tot maandagochtend 3 juni;
 • vrijdagavond 7 tot maandagochtend 10 juni.

Hoofdwerken

Vanaf de start van de hoofdwerken rijdt alle UV op de R2 richting E34 via de bovengrondse omleiding. Enkele aandachtspunten:

 • Omwille van de beperkte breedte van de tijdelijke afrit net voorbij de brug van Sint-Antoniusweg (locatie 2) neemt breed UV best de normale uitrit 11 “Waaslandhaven-Noord om via Ploegweg en het kruispunt Sint-Antoniusweg de omleidingsroute op te rijden.
 • Uitrit 10 van de R2 (komende uit de Beverentunnel) is afgesloten. De omleidingsweg zal met een vloeiende beweging rechtstreeks aansluiten op de R2 ter hoogte van complex 10 “Waaslandhaven-Zuid”. Er komt nog een uitrit naar de rotonde Kruipin, maar deze is bedoeld voor de gewoon verkeer. UV komende vanuit de Liefkenshoektunnel dat uitrit 10 “Waaslandhaven-Zuid” wenst te nemen moet volgende omleiding volgen: vanaf de omleidingsweg R2 oprijden richting E34 – A11 Vrasene (uitrit 10) – N451 – Schoorhaven – Hoogschoorweg – Hazopweg – Steenlandlaan tot rotonde Kruipin OF Land van Waaslaan – Kruipin (of eerder aftakken naar een bestemming in het zuidelijke havengebied).
 • Oprit 10 richting E34 blijft tijdens de hoofdwerken open en zal invoegen op de omleidingsweg, alvorens in te voegen op de R2.

UV richting Nederland met een maximale hoogte van 4,80 m kan langs de R2 door de Beverentunnel blijven rijden, in het eerste halfjaar door de tunnelkoker richting Nederland, vanaf midden januari 2025 door de tunnelkoker richting Gent. UV richting Nederland met hoogte > 4,80 m, dat normaal de bovengrondse omleiding via Steenlandlaan, de bruggen over Kallosluis en Oudedijk volgt, kan deze omleiding niet meer volgen, omdat de bovengrondse omleidingsweg op twee rijstroken gedurende 1 jaar permanent voor enkelrichtingsverkeer wordt ingericht. Het projectteam is op de hoogte van de problematiek en de komende weken en maanden wordt een oplossing uitgewerkt. Meer info volgt later.

>Einde update<

UPDATE

De Beverentunnel wordt volledig onder handen genomen en klaargestoomd voor de klimaat- en energie-uitdagingen van de toekomst. Vanaf midden april 2024 (i.p.v mei). starten we met voorbereidende werken. Indien alles vlot verloopt, vangt de renovatie zelf aan vanaf de zomer van 2024. De werken aan de omleidingsweg starten midden april 2024. Het is de ambitie om de eigenlijke renovatie te starten in juli 2024. De aannemer werkt zes maanden per tunnelkoker (i.p.v 5). Het einde van de werken is momenteel voorzien tijdens de zomer van 2025.

>Einde update<

Status: Mei 2024 – zomer 2025

Provincie: Antwerpen

Plaats: Beveren, Antwerpen

We werken vijf maanden per tunnelkoker

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) renoveert de Beverentunnel. Van het voorjaar van 2024 tot begin 2025 nemen we de volledige tunnel onder handen. We voeren verschillende grootschalige en structurele renovatiewerken uit en we maken de tunnel klaar voor de klimaat- en energie-uitdagingen van de toekomst.

Gedurende de periode van de werken is de Beverentunnel afgesloten voor verkeer vanuit het noorden richting Gent. Er geldt een omleiding via de Ploegweg – Ketenislaan langs het sluizencomplex van Kallo – Steenlandlaan, om zo via het complex Waaslandhaven-Zuid de R2 te bereiken. De hulpdiensten kunnen wel te allen tijde doorrijden door de tunnelkoker. 

Het autoverkeer vanuit het zuiden richting Nederland kan steeds door de Beverentunnel rijden, ofwel door de eigen koker, ofwel door de koker in de andere rijrichting. Het ADR-verkeer richting Nederland volgt een omleiding via het complex Waaslandhaven-Zuid – Hazopweg – Blikken – Sint-Antoniusweg.