Ga naar de inhoud
Home » Antwerpen (Deurne), N120/N130

Antwerpen (Deurne), N120/N130

In de rijrichting waarbij het verkeer over 1 rijstrook moet, geldt overdag een breedtebeperking waarbij de bakens niet mogen verplaatst worden. ‘s Nachts, wanneer ook breder UV mag rijden, is het wel toegelaten om de bakens tijdelijk te verplaatsen om meer doorgangsbreedte te creëren, op uitdrukkelijke voorwaarde dat de bakens ONMIDDELLIJK na doorgang van het transport weer op de originele plaats worden TERUGGEZET. Gelieve hiervoor extra personeel te voorzien.

Uitzonderlijk vervoer dat normaal via N130 en Merksemsesteenweg (ventweg) naar de industriezone rond de Belcrownlaan rijdt, mag de N120 Bisschoppenhoflaan blijven volgen om dan via Keesinglaan de industriezone in te rijden.

Werken in vier fases  

De werkzaamheden op het kruispunt zijn verdeeld in vier fases, waarbij elke fase aan één kant van het kruispunt plaatsvindt. De timing van de verschillende fases is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden.

Overzichtsplan fasering werken kruispunt N120xN130 Bisschoppenhoflaan

Fase 1: maandag 8 april tot eind mei 2024

De werken starten aan de westzijde van het kruispunt. Dit omvat werkzaamheden op de Merksemsesteenweg, de uitrit van de ventweg en de bushalte. 

Verkeershinder in fase 1:

 • Gemotoriseerd verkeer:
  • Lakborslei en Merksemsesteenweg (noordkant/Brug van den Azijn): enkel rechts-in en rechts-uit. De middenberm van het kruispunt is dus afgesloten.
  • Merksemsesteenweg (zuidkant) wordt doodlopend op de Bisschoppenhoflaan.
  • Doorgaand verkeer op de Bisschoppenhoflaan blijft mogelijk.
  • De aansluiting van de ventweg op de Merksemsesteenweg wordt onderbroken; omleiding via Van Cortbeemdenlei en Meyersstraat.
    
 • Fietsers: 
  • In dubbelrichting aan de overkant (waar niet gewerkt wordt).
Rijbewegingen op kruispunt N120xN130 Bisschoppenhoflaan tijdens werken in fase 1

Het kruispunt kan tijdens deze fase niet gekruist worden vanwege de afgesloten middenberm. Omleidingsroutes zijn van toepassing.

Omleidingsroutes tijdens fase 1

Fase 2: eind mei tot midden juni 2024

In de tweede fase werken we aan de middenberm. We nemen ook een extra rijstrook in aan weerszijden van de middenberm op de Bisschoppenhoflaan.

Verkeershinder in fase 2:

 • Gemotoriseerd verkeer:
  • Takken Lakborslei en Merksemsesteenweg (noord/Brug van den Azijn):
   enkel rechts-in en rechts-uit. De middenberm van het kruispunt blijft dus afgesloten.
  • Merksemsesteenweg (zuid) blijft doodlopend op de Bisschoppenhoflaan.
  • Doorgaand verkeer op Bisschoppenhoflaan is steeds mogelijk.
    
 • Fietsers: de oversteekplaatsen in de werfzone zijn afgesloten, fietsverkeer volgt een omleiding.
Werfzone fase 2

Fase 3: midden juni tot midden juli 2024

In deze fase werken we aan de zuidkant van de Bisschoppenhoflaan met Lakborslei.

Verkeershinder in fase 3:

 • Gemotoriseerd verkeer:
  • Takken Lakborslei en Merksemsesteenweg (noord/Brug van den Azijn): enkel rechts-in en rechts-uit. De middenberm van het kruispunt blijft dus afgesloten.
  • Merksemsesteenweg (zuid): doodlopend op de Bisschoppenhoflaan.
  • Doorgaand verkeer op Bisschoppenhoflaan is steeds mogelijk.
    
 • Fietsers:
  • van en naar de Lakborslei volgen een omleiding.
  • van en naar Wijnegem op de Bisschoppenhoflaan in dubbelrichting aan de overkant.
Werfzone fase 3

Fase 4: augustus tot midden september 2024

In deze fase werken we aan deoostzijde van de Merksemsesteenweg en de inrit van de ventweg.

Verkeershinder in fase 4:

 • Gemotoriseerd verkeer:
  • Brug van den Azijn wordt enkelrichting naar Bisschoppenhoflaan.
  • Andere rijrichting volgt een omleiding via Hoogmolenbrug of Theunisbrug.
    
 • Fietsers aan de overkant in dubbelrichting.
Werfzone fase 4

September 2024: asfaltering en markering

Tegen het einde van de werken krijgt het kruispunt een nieuwe toplaag asfalt en nieuwe wegmarkeringen. Deze werken zullen plaatsvinden tijdens twee weekends in september. Daarbij wordt telkens één helft van het kruispunt afgesloten voor alle verkeer. Meer details hierover volgen later.

Door wegenwerken op het kruispunt N120 Bisschoppenhoflaan / N130 Merksemsesteenweg te Antwerpen (Deurne) is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 8 april tot half september 2024.
Er wordt gewerkt in 4 fasen, telkens met andere hinder, zowel voor verkeer op de N120 Bisschoppenhoflaan dat rechtdoor rijdt, als voor verkeer dat de aansluiting van en naar de N130 wenst te maken.

 • Fase 1: van 8 april tot eind mei: er wordt gewerkt aan de noordwestelijke hoek van het kruispunt. De N130 is afgesloten voor vrachtverkeer. Op de N120 moet het doorgaand verkeer richting Antwerpen op 1 rijstrookbreedte  rijden. Gelieve overdag rekening te houden met een beperkte breedte van 3,2 m. Voor verkeer richting Wijnegem is er geen hinder. De middenberm van de N120 wordt doorgetrokken over het kruispunt zodat linksafslaan niet mogelijk is.
 • Fase 2: van eind mei tot half juni: er wordt gewerkt aan de middenberm van de N120. Zowel richting Antwerpen als richting Wijnegem moet het verkeer over 1 rijstrook rijden. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte. De exacte breedtebeperking overdag wordt later meegedeeld. De verbinding met de N130 is weer beschikbaar, maar blijft enkel mogelijk volgens rechts-in/rechts-uit omdat de middenberm van de N120 nog steeds dicht blijft.
 • Fase 3: van half juni tot aan het zomers bouwverlof (half juli): er wordt gewerkt aan de zuidkant van het kruispunt, richting Wijnegem moet het verkeer over 1 rijstrook. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte. Richting Antwerpen is er geen hinder.  Verbinding met de N130 blijft open, maar blijft rechts-in/rechts-uit, omdat ook in fase 3 de middenberm van de N120 nog steeds doorgetrokken is over het kruispunt.
 • Fase 4: na het zomers bouwverlof (eind juli) tot eind augustus: er wordt gewerkt aan de noordoostelijke hoek van het kruispunt. De N130 wordt enkelrichting voor verkeer naar de N120 Bisschoppenhoflaan toe. Verkeer richting Merksem moet een omleiding volgen. Richting Antwerpen moet het verkeer over 1 rijstrook, richting Wijnegem is er geen hinder meer. Ook is het kruispunt weer open voor linksafslaand verkeer.
 • De finale asfalterings- en markeringswerken zullen in twee weekends na de werken worden uitgevoerd. Telkens één helft van het kruispunt zal worden afgesloten voor alle verkeer. Door de werken in het weekend uit te voeren is de impact op het UV beperkt.

In de rijrichting waarbij het verkeer over 1 rijstrook moet, geldt overdag een breedtebeperking waarbij de bakens niet mogen verplaatst worden. ‘s Nachts, wanneer ook breder UV mag rijden, is het wel toegelaten om de bakens tijdelijk te verplaatsen om meer doorgangsbreedte te creëren, op uitdrukkelijke voorwaarde dat de bakens ONMIDDELLIJK na doorgang van het transport weer op de originele plaats worden TERUGGEZET. Gelieve hiervoor extra personeel te voorzien.

Uitzonderlijk vervoer dat normaal via N130 en Merksemsesteenweg (ventweg) naar de industriezone rond de Belcrownlaan rijdt, mag de N120 Bisschoppenhoflaan blijven volgen om dan via Keesinglaan de industriezone in te rijden.