Ga naar de inhoud
Home » Wegenwerken in Antwerps havengebied (overzicht/Herinnering)

Wegenwerken in Antwerps havengebied (overzicht/Herinnering)

Algemeen Overzicht

Datum: 2022-2025

Status: Gestart

Provincie: Antwerpen

Weg: R2, A12, N101, N180, N70

Ingrepen op belangrijke verkeersaders in de Antwerpse havenregio

Elk jaar plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal grotere en kleinere ingrepen op belangrijke verkeersaders in de Antwerpse havenregio. Daarnaast voeren ook andere wegbeheerders wegenwerken uit in de haven, zoals Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding en Port of Antwerp-Bruges. Op de onderstaande kaart vindt u een overzicht van de geplande werken.

Lopende werven

1. N70 Beveren (werken beëindigd)

2. N101 Scheldelaan: Boudewijnbrug: De werken zullen tot eind 2023 in beslag nemen.

  • Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert.
  • Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo.
  • Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.
  • Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

3. N101 Scheldelaan – Kastelweg: Werken van Lantis. In 2021 zijn de voorbereidende werken voor de bouw van de Scheldetunnel op Rechteroever gestart. De werfzone van de Scheldetunnel bevindt zich aan de westzijde van het Noordkasteel langsheen de Scheldelaan. Daardoor zal tijdens de bouw van de Scheldetunnel de Scheldelaan plaatselijk afgesloten zijn.

4. Royerssluis: renovatie: De werken aan de Royerssluis werden in oktober 2021 officieel afgetrapt. De komende jaren wordt deze belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal grondig gerenoveerd en uitgebreid tot een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. De sluis wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen efficiënt kan versassen en het transportvolume naar het Albertkanaal verhoogd kan worden. Vlakbij de Royerssluis bouwt Lantis de Oosterweelknoop met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad.

5. R2: onderhoud Tijsmanstunnel: Vanaf augustus 2023 start AWV met voorbereidende werken voor de vernieuwing van de brandleiding in de Frans Tijsmanstunnel (R2) in de Antwerpse haven. Deze werken zullen de eerste weken geen hinder met zich meebrengen. Vanaf 9 september ondervindt het verkeer wel impact. Er geldt een omleiding.

6. Zandvliet- en Berendrechtsluis: fietsingrepen en wegenwerken: Werken van Port of Antwerp-Bruges. De oversteek van de sluizen wordt veiliger gemaakt voor fietsers. De werken startten in het voorjaar van 2023 en duren tot het najaar 2023.

7. Liefkenshoektunnel: betonherstellingen tolplein: Werken van NV Tunnel Liefkenshoek. Het wegdek van het tolplein wordt hersteld in vier fases.

8. Straatsburgdok: kabels en leidingen: Werken van Lantis. De kanaaltunnels moeten de Ring verbinden met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne, maar kan via de kanaaltunnel doorrijden tot het Noordkasteel. Vooraleer de bouw van de tunnels van start kan gaan, moeten nutsleidingen ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai worden verlegd.

9. Hazopweg: renovatie wegdek: Werken van Port of Antwerp-Bruges. Vervangen van de toplaag en lokaal dieper herstel. Vermoedelijk uitvoering tussen juni en december 2023.

10. Groenendaallaan: bouw bypass (noordelijke deel): Werken van Lantis. De Oosterweelwerken vervangen het viaduct van Merksem tot een verdiepte Ring met Ringparken. Omdat het verkeer moet kunnen blijven rijden tijdens de werken, wordt een bypass of tijdelijke snelweg aangelegd. Zo blijft tijdens de werken het verkeer op de snelweg en weg uit de woonwijken van Deurne en Merksem.

11. Optimalisatie fietsinfrastructuur voor/na Van Cauwelaertbrug: Meer informatie volgt.

12. Steenlandlaan: toplaagrenovatie: Werken van Port of Antwerp-Bruges. De Steenlandlaan zal dienstdoen als omleidingsweg tijdens de werken aan de Beverentunnel. Voor die werken van start gaan, wordt de toplaag op een deel van de Steenlandlaan vernieuwd. Een volledig onderhoud van de weg is voorzien na de totaalrenovatie van de Beverentunnel.

13. Moerstraat: rioleringswerken en aanleg fietspad: Werken van Port of Antwerp-Bruges. De Moerstraat wordt opnieuw aangelegd tussen de Noorderlaan en de spoorwegbrug en krijgt een fietspad. De werken duren tot eind september

14. R2: betonherstellingen vanaf E34 richting Stabroek: Vanaf het najaar van 2023 voert AWV betonherstellingen uit op de R2 in de richting van Stabroek, tussen de aansluiting van de E34 in Beveren en de Beverentunnel. De werken vinden plaats op vijf locaties. Er geldt een omleiding per locatie.

Geplande werven

15. Groenendaallaan: bouw bypass (zuidelijke deel)

16. R2 onderhoud/renovatie Beverentunnel

17. Oosterweelknooppunt