Ga naar de inhoud
Home » Boutersem N3

Boutersem N3

Update: De planning van de aannemer is last-minute gewijzigd. Deze werken starten waarschijnlijk op maandag 18 september, niet op maandag 11 september.

Datum: Maandag 18 september – midden oktober 2023

Status: Gestart

Provincie: Vlaams Brabant

Plaats: Boutersem

Weg: N3

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt een nieuwe verlichte oversteekplaats voor voetgangers op de Leuvensesteenweg aan het kruispunt met de Oude Baan. Het kruispunt ter hoogte van de nieuwe oversteekplaats wordt ook heraangelegd, zodat voetgangers voldoende ruimte hebben om het kruispunt over te steken.

Volgens de huidige planning starten de werken aan het kruispunt op maandag 18 september 2023. Ze duren ongeveer een maand, tot midden oktober 2023. De planning kan nog wijzigen door slecht weer of onvoorziene technische problemen.

Verkeershinder

  • Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren tijdens de werken.
  • Gemotoriseerd verkeer: 
    • De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst neemt de aannemer de rijhelft richting Leuven in, daarna de rijhelft richting Tienen.
    • Bestuurders kunnen de werfzone beurtelings voorbijrijden, waarbij tijdelijke verkeerslichten de verkeersstromen regelen. 
    • Om de Oude Baan te bereiken rijdt u best om via de Kerkomstraat.
  • Bereikbaarheid: Sommige huizen of opritten in de werfzone zullen af en toe niet toegankelijk zijn. De aannemer brengt de bewoners hiervan tijdig op de hoogte en probeert de toegangen zo snel mogelijk af te werken.