Ga naar de inhoud
Home » Kinrooi N73

Kinrooi N73

Status: Start uitvoering onduidelijk

Weg: N73 Kinrooi

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N73 Breeërsteenweg in Kinrooi te vernieuwen, vanaf het begin van de bebouwde kom aan de Kloosterstraat tot het einde van de bebouwing richting Bree. De fietspaden worden er vernieuwd en de kruispunten heringericht, met het oog op meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

De gewestweg N73 kruist het noorden van de provincie Limburg in de oost-westelijke richting, tussen Tessenderlo en de grens met Nederland. Het is een belangrijke verbindingsweg voor verschillende steden en gemeente gelegen op die as, waaronder Bree, Peer, maar ook Kinrooi waar onze projectzone zich bevindt. 

Het projectgebied in de gemeente Kinrooi omvat meer concreet het stuk van de N73 Breeërsteenweg, tussen kruispunt Kerkhofstraat x Kloosterstraat (begin bebouwde kom) en het einde van de bebouwing, richting Bree.