Ga naar de inhoud
Home » Oud Heverlee N25

Oud Heverlee N25

Update 30/11/2023: Het studiebureau heeft op vraag van Aquafin een nieuw ontwerp voorgesteld. Dat ontwerp sluit beter op de wensen aan van iedereen in de omgeving. In het voorjaar van 2024 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. In de huidige planning kunnen de werken in het voorjaar 2025 van start gaan. De verdere communicatie van dit project zal worden opgenomen door Aquafin wanneer de werken effectief starten

>EINDE UPDATE<

Probleem: In de omgeving van de Banhagestraat die naast en onder de gewestweg N25 loopt, gekend als de “Expresweg”, is door Aquafin vastgesteld dat de collector die het afvalwater van het gemeentelijke rioleringsstelsel opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert, regelmatig overbelast is. Het huishoudelijke afvalwater komt langs de huisaansluiting in de gemeentelijke riolen terecht en wordt in een grote rioolbuis of een ‘collector’ verzameld.

Ruimen en ontkoppelen van grachten

De werking van een collector kan je goed vergelijken met een snelweg, het is de hoofdtak van een zuiveringsgebied waar alle zijtakken van de gemeente of stad op aansluiten. Net zoals bij een “file” op de snelweg kan er op korte tijd te veel water door de buis lopen. Op dat moment moet het teveel aan water kunnen “ontsnappen”, wat gebeurt via zogenaamde ‘overstorten’. Overstorten zijn een soort nooduitlaat van het rioleringssysteem en maken het mogelijk om bij te hoge waterstanden het overtollige water te lozen in de gracht of nabijgelegen waterloop. Grachten moeten dan ook op geregelde tijdstippen geruimd worden.

In dit project van Aquafin zullen de grachten op de Expresweg in samenwerking met Wegen en Verkeer geruimd en afgekoppeld worden om de collector wat meer marge te geven. Voor het overtollige water wordt daarom een oplossing gezocht door de aanleg van een bufferbekken.

Aanleg bufferbekken en gescheiden riolering

Aquafin heeft onderzocht hoe de afwatering binnen het gebied verloopt in de omgeving van de Banhagestraat en de Expresweg. Daarbij werd snel duidelijk dat slechts een deel in de grachten kan gebufferd worden. Het andere deel dat niet in de grachten kan opgenomen worden, zal via een ingebuisde gracht afgevoerd worden naar een bufferbekken. Het nieuwe bufferbekken zal in een talud aangelegd worden tussen de gemeentelijke Banhagestraat en de Expresweg (N25).