Ga naar de inhoud
Home » Schoten/Brecht, N115

Schoten/Brecht, N115

Herinnering

De werken vinden plaats van maandag 17 juni tot en met dinsdag 27 augustus en verlopen in vier fases. Tijdens het zomers bouwverlof, van 15 juli tot en met 2 augustus, wordt niet gewerkt. Na 27 augustus werken we gedurende enkele weekends en/of nachten aan de asfaltering en belijning van de projectzone.

Door wegenwerken op de N115 op de grens van Schoten en Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 17 juni tot 27 augustus 2024.
Er wordt gewerkt in 4 fasen (zie website voor de exacte data). Tijdens fase 1 en 2 kan het doorgaand verkeer de werfzone passeren via Boomgaarddreef en het bedrijventerrein. Tijdens fase 3 en 4 passeert doorgaand verkeer op de N115 beurtelings via tijdelijke verkeerslichten. Gelieve zowel op de omleiding als bij de passage met verkeerslichten rekening te houden met beperkte breedte. Na 27 augustus wordt er gedurende enkele weekends en/of nachten gewerkt aan de asfaltering en de belijning in de projectzone. Ook dit kan hinder voor het UV opleveren. De juiste datums worden later meegedeeld.