Ga naar de inhoud
Home » Retie R18

Retie R18

Datum: nutswerken vanaf 2024

Status: Een concrete startdatum is op dit moment nog niet bekend

Provincie: Antwerpen

Plaats: Retie

Weg: R18

De nieuwe ring (R18), Pijlstraat, Sint-Paulusstraat en Nieuwstraat, wordt heringericht met erfwegen. De centrale rijbaan krijgt aan beide kanten een groenzone met bomen of hagen en behoudt haar snelheidsregime van 50km/u. De erfwegen liggen tussen de groenzone en de woningen en krijgen een maximumsnelheid van 30km/u. Ze zijn bovendien enkel bestemd voor lokaal verkeer, fietsers en voetgangers. Dit zorgt ervoor dat het doorgaand en plaatselijk verkeer van elkaar wordt gescheiden.