Ga naar de inhoud
Home » Antwerpen N180 Bpost

Antwerpen N180 Bpost

UPDATE: 17/04/2024 Door het slechte weer kon alleen fase 6 nog niet uitgevoerd worden. De werken van AWV zullen nog 2 dagen duren zodra de weersomstandigheden het toelaten.

>EINDE UPDATE<

UPDATE: aanpassing fasering Lantis- en AWV-werken. Door het slechte weer in november en december werd enkel fase 1 afgewerkt in 2023.

  • fase 6 – gedurende 2 dagen zodra de weersomstandigheden het toelaten: werken aan de rijbaan voor doorgaand verkeer ter hoogte van kruispunt Muisbroeklaan (richting Antwerpen). Voor UV blijven er steeds 2 rijstroken (1 in elke rijrichting op de rijbaan richting R2).

LET OP: asfalteringswerken zijn weersgevoelig en dus kan er met deze planning nog geschoven worden.

Door wegenwerken op de N180 Noorderlaan in Antwerpen, tussen kruispunt Muisbroeklaan en tot voorbij kruispunt BPost/Infrabel, is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk van 22 januari tot 4 maart 2024.

In opdracht van Lantis wordt er gewerkt aan het fietspad bij het kruispunt BPost/Infrabel. In fase 2, van 22 januari tot 4 maart wordt er gewerkt ten westen van het kruispunt. De rijbaan richting noord is ingenomen voor de werf en als fietscorridor en al het verkeer wordt over de rijbaan richting zuid geleid. Er is – in tegenstelling tot het begin van de werken in fase 1 – meer ruimte beschikbaar voor het UV. Alleen ter hoogte van de lichtkar is een plaatselijk breedtebeperking mogelijk.

Nu de fase 1 van Lantis is afgewerkt, kan AWV ook verder asfalteringswerken uitvoeren in het stuk Noorderlaan tussen kruispunt parking Goordijk en kruispunt BPost/Infrabel. In fase 3 wordt er gewerkt aan de noordoostzijde, in fase 4 aan de zuidwestzijde. De juiste datums van deze werken zijn nog niet bekend.

>EINDE UPDATE<

Er is met de AWV-collega’s overeengekomen dat er in de zone waarin AWV werkt geen barriers komen als scheiding van de rijrichtingen.

Door wegenwerken op de N180 Noorderlaan in Antwerpen, tussen kruispunt Muisbroeklaan en tot voorbij kruispunt BPost/Infrabel, is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 16 oktober tot 22 december 2023.

In opdracht van Lantis wordt er gewerkt aan het fietspad, ongeveer 300 m ten oosten en ongeveer 300m ten westen van het kruispunt BPost/Infrabel. In fase 1, van 16 oktober tot 6 December wordt er gewerkt ten oosten van het kruispunt. De rijbaan richting noord is ingenomen voor de werf en als fietscorridor en al het verkeer wordt over de rijbaan richting zuid geleid. Door de scheiding van de rijrichtingen met lage barriers is er weinig ruimte beschikbaar voor het UV. In de mate van het mogelijke zal de aannemer nog een aantal aanpassingen doorvoeren om toch wat extra breedte beschikbaar te maken. Gelieve toch rekening te houden met beperkte breedte. In fase 2, van 6 December tot 22 december 2023 wordt er gewerkt ten westen van het kruispunt. De rijbaan richting noord is ingenomen voor de werf en als fietscorridor en al het verkeer wordt over de zuidelijke rijbaan geleid. Over deze fase kan nog geen info gegeven worden ivm beschikbare breedtes.

Binnen de werkperiode van Lantis voert ook AWV asfalteringswerken uit op de N180 Noorderlaan, tussen kmp 8,2 en 9,1, ruwweg vanaf kruispunt Muisbroeklaan tot kruispunt BPost/Infrabel. Deze werken zijn afgestemd op de werken van Lantis en worden opgedeeld in 4 fasen. In fasen 1 en 2, van 14 tot 20 november en van 20 tot 26 november wordt er gewerkt tussen kruispunt Muisbroeklaan en kruispunt parking Goordijk (= zuidgrens van de werken van Lantis). In fase 1 wordt er gewerkt aan de westzijde, in fase 2 aan de oostzijde. Zodra de werf van Lantis doorschuift tot voorbij het kruispunt BPost/Infrabel, worden de werken van fase 3 en fase 4, van 6 tot en met 12 december en van 15 tot en met 22 december, uitgevoerd tussen kruispunt parking Goordijk en kruispunt BPost/Infrabel. In fase 3 wordt er gewerkt aan de noordoostzijde, in fase 4 aan de zuidwestzijde.

Gelieve grondig te gaan verkennen of doorgang mogelijk is en dit ook zo op te nemen in de reisweg bij de aanvraag. Indien doorgang niet mogelijk is, moeten ook de alternatieve reiswegen grondig verkend worden, omdat er helaas op de omleidingsroute ook meerdere wegenwerken gepland zijn in dezelfde periode.


Door de aansluiting van een nieuwe waterleiding, wordt op de N180 Noorderlaan in Antwerpen, ter hoogte van Post X de rechterrijstrook richting zuid ingenomen, van 7 tot 10 augustus 2023. Alleen de linkerrijstrook is nog vrij. Overdag is de breedte beperkt en zijn de rechte boordstenen op de kop van het middeneiland en de verkeerslichtpaal op de middenberm de enige hindernis. De bakens die de werfzone afsluiten mogen niet verplaatst worden.
Tijdens de nacht (tussen 21 u en 6 u) mag het UV dat te breed is om langs de werfzone te rijden, vanaf het kruispunt in tegenzin van het verkeer de Noorderlaan oprijden om voorbij de middenberm, over het verdrijvingsvlak, naar de juiste rijrichting terug te keren. Richting noord is er geen hinder.