Ga naar de inhoud
Home » Antwerpen, N180/Ordamstraat

Antwerpen, N180/Ordamstraat

Door de aanleg van een fietspad langs de N180 Noorderlaan in Antwerpen, van voor het kruispunt met de Ordamstraat tot voorbij de spoorbrug, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijker van 22 januari tot 11 maart 2024.

In fase 1, van 22 januari tot en met 11 maart 2024 wordt er gewerkt aan het fietspad op de brug over de spoorlijn. De rijbaan richting noord wordt afgesloten als werfzone en voor een veilige fietscorridor. Verkeer in beide rijrichtingen blijft rijden op de rijbaan richting zuid. Op de brug zelf is er geen fysieke scheiding van de rijrichtingen, alleen een gele wegmarkering. Alleen aan het begin en het einde van de werfzone (bij de doorsteken naar de andere rijrichting) staan bakens en signalisatiekarren. Bakens mogen kortstondig verplaatst worden om meer doorgangsbreedte te maken, op voorwaarde dat ze onmiddellijk na doortocht op de originele plaats worden teruggezet. Als er aan de andere kant van de bakens en/of signalisatiekar meer ruimte is, mag het UV een kort stukje in tegenzin van het verkeer rijden (dan moeten er geen bakens verplaatst worden).

Let op: op de spoorbrug gelden overschrijdingsvoorwaarden voor UV met massa niet conform TR. De positie op de brug is “in de rechterrrijstrook”, voor verkeer richting noord is dit de uiterst linkse rijstrook.

In fase 2, van 12 maart tot en met 12 april 2024, wordt er gewerkt ter hoogte van het kruispunt met de Ordamstraat. Deze werken bevinden zich volledig buiten de rijbaan. Er is in fase 2 geen hinder voor het UV.