Ga naar de inhoud
Home » Hoboken (Antwerpen), Adolf Greinerstraat

Hoboken (Antwerpen), Adolf Greinerstraat

UPDATE 30/11/2023: De werken in de Schroeilaan in Hoboken (Antwerpen) zijn afgerond met uitzondering van nachtelijke asfalteringswerken in de nacht van 4 of 5 december 2023 (voor zover het weer het toelaat). Er is die nacht geen doorgang mogelijk. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

>Einde update>

Door werken aan de waterleiding in de Schroeilaan in Hoboken (Antwerpen) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk tot 24 november 2023. Ter hoogte van het bedrijf United Caps is de rijbaan versmald met new jerseys om de fietsers en voetgangers te beschermen. Breedte tussen de new jerseys varieert tussen 3 en 3,50 m. Beurtelings verkeer blijft mogelijk d.m.v. verkeerslichten, maar gelieve rekening te houden met beperkte breedte. Omleiding vanaf N148 tot in de industriezone in Hoboken (bijv. Smulders, Fabricom, Umicore, …) kan via N186 Jan De Voslei (via zijrijbaan) – N177 Boomsesteenweg – R11 Hoboken – N148 Sint-Bernardsesteenweg – Van Praetstraat – Adolf Greinerstraat – Kapelstraat – Leo Bosschaertlaan … (LET OP: voor de terugweg: beperkte hoogte onder het viaduct van Wilrijk, indien te hoog: N177 oprijden richting Brussel en keren voorbij het viaduct, bijv. aan kruispunt Atomiumlaan om vervolgens N177 richting Antwerpen te volgen).

Door wegenwerken in de Adolf Greinerstraat in Hoboken (Antwerpen) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 30 oktober 2023 tot augustus 2024. Er wordt gestart aan het kruispunt met de Kapelstraat en de werf schuift op naar het zuiden. Bestemmingen in de industriezone in Hoboken (bijv. Smulders, Fabricom, e.a.) kunnen bereikt worden vanaf Kolonel Silvertopstraat – Emiel Vloorsstraat – Herenpolderbrug – Schroeilaan – Harold Roscherstraat – Boombekelaan – Maccabilaan – Leo Bosschaertlaan. Deze omleiding is enkel toegelaten voor uitzonderlijke voertuigen met een massa die voldoet aan de bepaling van het technisch reglement. Voor zwaar uitzonderlijk vervoer moet een nieuwe aanvraag ingediend worden, zodat de overschrijding van de Herenpolderbrug kan nagekeken worden. Indien nodig wordt er dan bijkomend advies gevraagd bij Infrabel. Gelieve rekening te houden met langere behandelingstermijnen vanwege de adviesvraag bij Infrabel.