Ga naar de inhoud
Home » Ombouw N49 tot snelweg (West-Vlaanderen)

Ombouw N49 tot snelweg (West-Vlaanderen)

Provincie: West Vlaanderen

Plaats: Damme, Knokke

Weg: N49

Project 8.1: Omvorming N49 tot autosnelweg 

Wat en waar? Tussen Damweg (Damme) en het Leopoldkanaal (Maldegem/Damme) wordt de N49 omgevormd tot een snelweg en leggen we een parallelweg aan voor lokaal verkeer. 

Waar staat het project nu?

Begin december 2021 vroegen we een omgevingsvergunning aan voor dit project.

Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van het project: we zijn bezig met het aanbestedingsdossier voor de keuze van een aannemer en de onteigeningsprocedure is lopende.

Een concrete startdatum is er nog niet, de werken staan gepland in 2023-2024.

Project 8.2: Omvorming N49 tot autosnelweg

Waar? Op de kruising N49 met het Leopold- en Schipdonkkanaal (Damme/Maldegem) komen drie nieuwe bruggen. Dit deelproject loopt door tot aan de Donkse Beek, tussen de Passiedreef en de Oostdreef.

Waar staat het project nu?

De eerste plannen voor dit deelproject zijn opgemaakt.

Momenteel wordt de onteigeningsprocedure voorbereid.

Een concrete startdatum is er nog niet, de werken zijn gepland na 2024.

Project 8.3: Omvorming N49 tot autosnelweg

Waar? Tussen Passiedreef en Vakebuurtstraat (Maldegem)

Waar staat het project nu?

Het ontwerp en de onteigeningsplannen worden opgemaakt.

Een concrete startdatum is er nog niet, de werken zijn gepland na 2024.

Project 9: Fietstunnel Nonnendijk

Wat en waar? Omdat de geplande tunnels aan Waterpolder (Maldegem) en die aan de Vredestraat (Damme) te ver uit elkaar liggen, komt er nog een extra tunnel onder de N49. Die komt te liggen in het verlengde van de Nonnendijk op grondgebied Damme. 

Waar staat het project nu?

Het voorontwerp is in opmaak.

Een concrete startdatum is er nog niet, de werken zijn gepland na 2024.

Project 10: Tunnel Vredestraat

Wat en waar? Het kruispunt van de N49 met de Vredestraat in Damme wordt vervangen door een conflictvrije oplossing. In de toekomst loopt er een tunnel voor alle verkeer onder de N49. Aan de kant van Lapscheure sluit de tunnel aan op de Lapscheurestraat.

Waar staat het project nu?

Unieke verantwoordingsnota goedgekeurd in de Projectstuurgroep met stad Damme van 19 september 2019

Het voorontwerp is nu in opmaak.

Een concrete startdatum is er nog niet, de werken zijn gepland na 2024.

Project 11: Aanleg ventweg (Molen van Hoeke – Lapscheurestraat)

Wat en waar? In het verleden werden er al twee parallelwegen aangelegd langs de N49: een tussen de Dudzelestraat en de molen van Hoeke en een tussen de Lapscheurestraat en de Hoornstraat. Dit deelproject legt het ontbrekende stuk aan, tussen de molen van Hoeke en de Lapscheurestraat.

Waar staat het project nu?

De ontwerpplannen zijn opgemaakt. 

Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van het project: we zijn bezig met het aanbestedingsdossier voor de keuze van een aannemer en de onteigeningsprocedure is lopende.

Een concrete startdatum is er nog niet, de werken zijn gepland na 2024.

Project 12: Omvorming N49 tot snelweg

Wat en waar? Het stuk tussen de Damweg en de aansluiting met de A11 moet nog aangepast worden tot een snelweg. De weg wordt volledig opnieuw aangelegd en enkele bochten worden minder scherp gemaakt, zodat de weg geschikt is voor een snelheid van 120 km/u. 

Waar staat het project nu?

Een studiebureau is bezig met een afwateringsstudie voor dit deel van de N49.

Een concrete startdatum is er nog niet, de werken zijn gepland na 2024.