Ga naar de inhoud
Home » Malle Lierselei

Malle Lierselei

Status: In Studie

Provincie: Antwerpen

Plaats: Malle, Zoersel

Weg: N14

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van veilige en comfortable fietspaden langs de Lierselei (N14) in Malle en Zoersel. Het gaat meerbepaald over het stuk van de gewestweg tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel. Het projectgebied ligt grotendeels in de gemeente Malle en over korte afstand in Zoersel. De totale afstand bedraagt ongeveer 2,6 kilometer.

Tangent van Malle

Naast de studie voor fietspaden langs de N14, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook volop aan het project over de toekomstige ringweg rond Malle. De ringweg zal de dorpskernen van Malle ontlasten van doorgaand en zwaar verkeer en dus ook de Lierselei. Het tracé van de ringweg loopt in een eerste fase tussen de Lierselei (N14) en de Antwerpsesteenweg (N12). Verkeer over langere afstand en vrachtverkeer zal dan via de ringweg omgeleid worden naar regionale bedrijventerreinen en belangrijke hoofdwegen zoals de E34. Na realisatie van de volledige ringweg zal 80% van het vrachtverkeer op de Lierselei/Hoogstraatsebaan (N14) gebruik maken van de omleidingswegen en het centrum van Zoersel en Malle vermijden. De ringweg zal de verkeersveiligheid op de Lierselei en de leefbaarheid in de omgeving dus sterk verbeteren.