Ga naar de inhoud
Home » Omleidingsweg tussen Mortsel en Boechout

Omleidingsweg tussen Mortsel en Boechout

Status: In Studie

Provincie: Antwerpen

Plaats: Boechout, Borsbeek, Mortsel

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de aanleg van een nieuwe omleidingsweg (werknaam: Nv) tussen de Krijgsbaan (R11) in Mortsel en de Liersesteenweg (N10) in Boechout. Bedoeling is om de milieueffecten scherp in beeld te krijgen voor de Vlaamse regering een beslissing neemt over het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bevolking van de gemeenten Boechout, Borsbeek en de stad Mortsel wordt op verschillende inspraakmomenten nauw betrokken bij deze plannen.

In het kader van het Masterplan wil de Vlaamse overheid de dorpskernen ontlasten en de stad Antwerpen en de omliggende steden en gemeenten beter ontsluiten op het hogere wegennet. Een van de maatregelen uit dit Masterplan is de opstart van een onderzoek naar de eventuele aanleg van de omleidingsweg tussen de Liersesteenweg (N10) en de Krijgsbaan (R11), de zogenaamde ‘Nv-weg’. Deze ingreep kan zorgen voor een betere ontsluiting van het secundaire wegennet waarbij doorgaand sluipverkeer en zwaar vervoer uit de dorpskernen geweerd wordt.

De dorpskernen van Mortsel en Borsbeek hebben zwaar te lijden onder het vele en vaak zware sluipverkeer. Een nieuwe omleidingsweg tussen de Liersesteenweg (N10) en de Krijgsbaan (R11) zou dit probleem kunnen verhelpen. Om dit te onderzoeken start de Vlaamse overheid een studie naar de milieueffecten van dergelijke weg (via een MER of Milieu-effectenrapport) en waar deze zou kunnen ingeplant worden (via het GRUP of Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan). De resultaten van deze studie kunnen uitsluitsel geven of de weg de beste oplossing is, waar die dan best komt te liggen en welke effecten op de omgeving dan moeten gemilderd worden.

Als alternatief voor de aanleg van een nieuwe weg, onderzoekt de Vlaamse overheid ook wat de effecten op de regio zijn als er geen nieuwe weg wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘nul-plus-alternatief’. In dit alternatief wordt geen nieuwe verbinding (de Nv) voorzien, maar wordt onderzocht of de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel op voldoende wijze ontlast kunnen worden via beheersmaatregelen (waaronder ANPR camera’s), infrastructurele ingrepen in de dorpskernen, en circulatiemaatregelen. Met andere woorden wordt er bekeken of dezelfde doelstellingen kunnen worden bereikt met andere maatregelen dan met een nieuwe omleidingsweg.