Ga naar de inhoud
Home » Antwerpen, N101 (Lillo-Ineos)

Antwerpen, N101 (Lillo-Ineos)

Door werken op de Scheldelaan in Antwerpen, ten noorden van het complex R2, is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van eind oktober/begin november 2023 tot oktober 2024. Elia legt een nieuwe hoogspanningskabel tussen Lillo en Ineos. Deze komt onder de westelijke rijbaan (richting zuid) van de Scheldelaan te liggen. De westelijke rijbaan wordt werfzone en al het verkeer wordt in beide rijrichtingen over de oostelijke rijbaan geleid. Verkeer kan in beide rijrichtingen blijven rijden. Er komt geen fysieke scheiding van de rijrichtingen. 

De hinder situeert zich tussen kmp 14,9 (witte molen) en kmp 12,2 (ingang Ineos). Op het complex R2 blijven alle bewegingen mogelijk. Om geen hinder te veroorzaken voor het tegenliggend verkeer (dat niet zomaar kan uitwijken) wordt overdag en gedurende een deel van de nacht de breedte van het UV beperkt tot 3,50 m.

UV met breedte > 3,50 m mag de zone op de Scheldelaan enkel passeren tussen 23 u en 5 u (om geen hinder te veroorzaken bij het woon-werk-verkeer voor en na de shiftwissels in de haven), gelieve wel rekening te houden met beperkte breedte aan de doorsteken van de middenberm aan begin en einde van de werf. Indien doorgang niet mogelijk is, moet een omleiding gevolgd worden, zie bijlage.

Alternatieve reiswegen in de haven van Antwerpen en mogelijke hinder op de omleidingsroutes viond u helemaal onderaan.

Antwerpen, N101 (@ Total)

Door de werken aan de Boudewijnbrug is de Meestoofbrug de enige brug om met vrachtverkeer (+3,5 ton) de Boudewijnsluis te kunnen passeren. Als de Meestoofbrug open staat voor het scheepvaartverkeer, kan vrachtverkeer de Boudewijnsluis niet passeren. Auto’s en lichte vracht (max. 3,5 ton) en fietsers kunnen de sluis dan passeren via de sluisdeur.

Daarom werd er voor het (gewone) vrachtverkeer een wachtzone gemaakt op de rechterrijstrook van de Scheldelaan richting noord t.h.v. Total. Gewoon verkeer (max. 3,5 ton) en Lijnbussen kunnen over de linkerrijstrook de wachtzone voorbij rijden. Door een lage barrier tussen de linker- en rechterrijstrook is er geen doorgang voor breed UV richting noord. Breed UV kan de wachtzone in tegenzin van het verkeer voorbijrijden via een doorsteek door de middenberm aan kmp 21,2 tot de doorsteek net voorbij de wachtrij aan kmp 20,5.

Ter info: bij geopende Van Cauwelaertbrug en/of Meestoofbrug zal UV altijd moeten wachten tot de bruggen weer beschikbaar zijn voor het wegverkeer. De bruggen aan de dokkant (respectievelijk Kruisschansbrug en Boudewijnbrug) zijn niet geschikt voor zwaar UV.

Alternatieve reiswegen in de haven van Antwerpen en mogelijke hinder op de omleidingsroutes viond u helemaal onderaan.

Antwerpen, N101a (Van Cauwelaertbrug)

Van 20 november tot en met 1 december wordt er gewerkt aan de fietspaden rond de Van Cauwelaertbrug (over de Kruisschanssluis) in de haven van Antwerpen. Er wordt elke dag gewerkt van 7.15 u tot 16.30 u. Tijdens deze werkuren is de Van Cauwelaertbrug niet toegankelijk. Auto’s (-3,5 ton) en fietsers kunnen de sluis passeren via de sluisdeur of via de Kruisschansbrug. Buiten de werkuren is de brug wel toegankelijk voor auto’s (-3,5 ton) en fietsers. Vrachtverkeer (+3,5 ton) moet gedurende de volledige periode van de werken rondrijden via de Noorderlaan.

Het Havenbedrijf wil voor het uitzonderlijk transport een uitzondering maken zodat het UV tijdens de nachturen en buiten de werkuren doorgang heeft over de Van Cauwelaertbrug.
De concrete afspraken hierover worden later meegedeeld.

Tijdens deze werken blijft de Tijsmanstunnel in alle rijrichtingen beschikbaar.

Alternatieve reiswegen in de haven van Antwerpen en mogelijke hinder op de omleidingsroutes viond u helemaal onderaan.

Omleidingsrouten.pdf

×