Ga naar de inhoud
Home » Antwerpen, R10 (Slachthuislaan)

Antwerpen, R10 (Slachthuislaan)

UPDATE: 22/04/2024

 • fase 1 = gedaan
 • fase 2 heeft geen impact op het UV op de Slachthuislaan
 • fase 3 loopt van 18 april tot 14 augustus 2024: het nieuwe kruispunt met de Twee Stierenstraat wordt aangelegd. Het verkeer moet in beide rijrichtingen op de noordelijke rijbaan rijden. Verkeer naar het zuiden moet 2x door de middenberm.
 • fase 4 loopt van half augustus tot half september: de andere helft van het kruispunt met de Twee Stierenstraat wordt aangelegd.. Het verkeer moet in beide rijrichtingen over de zuidelijke rijbaan rijden. Verkeer naar het noorden moet 2x door de middenberm.
 • Aansluitend aan fase 4 wordt er gewerkt aan het Warmtenet; deze werken situeren zich in de zuidelijke rijbaan, waarbij alle verkeer in beide rijrichtingen over de noordelijke rijbaan rijdt. Deze werken duren van september tot november 2024.
 • In fase 5 wordt het huidige kruispunt met de Kalverstraat verwijderd. Dit gebeurt in 2025.

In de fasen waarbij alle verkeer in beide rijrichtingen op één weghelft rijdt, wordt overdag de breedte van het UV beperkt tot 3 m, om de doorstroming van het gewone verkeer niet te hinderen. UV met breedte > 3 m moet dan ‘s nachts rijden, of dient een andere reisweg te zoeken.

Alternatieve reisweg voor uitzonderlijke voertuigen van cate

In grote lijnen zijn er twee mogelijke alternatieve reiswegen tussen N180 Noorderlaan en N120 Bisschoppenhoflaan:

 1. via N129 Groenendaallaan – Minister Delbekelaan – Burgemeester Gabriël Theunisbrug – Schijnpoortweg. Deze reisweg is geschikt voor zware massa (tot 240 ton), maar is beperkt in hoogte (tot 4,60 m richting haven, tot 5 m richting Deurne). Op de Groenendaallaan zijn ook nog werken gepland in het kader van Oosterweel en de aanleg van de bypass.
 2. via Havanastraat – Victor Govaerslaan – Maantjessteenweg – Ringlaan – N1 Bredabaan – N130 brug over Albertkanaal. LET OP: tijdens de wegenwerken op kruispunt N120/N130 is deze omleidingsweg niet mogelijk, minstens tot midden juli 2024, daarna enkelrichting naar N120 toe tot midden september 2024.

Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer
De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het
transport verkend te worden.

Deze opmerking is geldig als wijziging van de reisweg
en dient bij de vergunning gevoegd te worden.
6/02/2024 (UPDATE: 22/04/2024)
Slachthuislaan in Antwerpen, van kruispunt Schijnpoortweg tot voorbij kruispunt Kalverstraat,
is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk van half april 2024 tot maart 2025.
In meerdere fasen moet alle verkeer in beide rijrichtingen over één weghelft rijden. Overdag is
de breedte van het UV hierdoor beperkt tot 3 m. UV met breedte > 3 m moet dan ‘s nachts
rijden, of dient een andere reisweg te zoeken.
Voor een reisweg tussen kruispunt N180/N129 in Antwerpen en kruispunt R10/N120 in Deurne
kan onderstaande omleiding gebruikt worden (geldig heen en terug).
Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa
van 240 ton en voor de heenweg een maximale hoogte van 5 m en voor de terugweg een
maximale hoogte van 4,60 m (onder de brug van de R1 over de Groenendaallaan):
N129 Groenendaallaan – Minister Delbekelaan – Burgemeester Gabriël Theunisbrug (voor
totale massa tot 180 ton: brug over het Albertkanaal overschrijden op een rijstrook naar keuze,
aan normale snelheid (50 km/u) en samen met ander (normaal) verkeer op de brug in de eigen
rijrichting; voor totale massa > 180 ton en tot 240 ton: brug over het Albertkanaal overschrijden
in de as van de rijweg, max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug in
de eigen rijrichting; voor gelijk welke massa geldt dat gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting
(op de andere brug) wel is toegelaten) – Schijnpoortweg – N120 tot kruising met R10.
De omleiding via Havanstraat – Victor Govaerslaan – Maantjessteenweg – Ringlaan – N1
Bredabaan – N130 over Albertkanaal kan niet gebruikt worden tijdens de werken op het
kruispunt N120/N130 tot einde fase 3 (midden juli 2024). In fase 4 van deze werken geldt er
op de N130 enkelrichting naar de N120 toe en zal de omleiding wel in 1 richting gebruikt
kunnen worden. Tegen dan wordt een nieuw document met omleidingen opgesteld.

>EINDE UPDATE<

Update 7/3/2024:

Fase 1 is verlengd tot 17 april.

Door de aanleg van de Slachthuissite, met daarbij ook riolerings- en wegenwerken op de R10 Slachthuislaan in Antwerpen, van kruispunt Schijnpoortweg tot voorbij kruispunt Kalverstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk van 5 februari 2024 tot maart 2025.

 • In fase 1 van de werken worden de bestaande gebouwen afgebroken. Voetpad en fietspad van de rijbaan richting zuid worden hiervoor ingenomen; fietsers en voetgangers passeren de werfzone via een corridor op de rechterrijstrook. Alleen de linkerrijstrook blijft open voor het verkeer. De maximale breedte bedraagt ongeveer 4 m (ter hoogte van de leidingenbrug met steigerwerk op de middenberm). De bakens en hekkens die de rijbaan van de fietscorridor scheiden, mogen NIET verplaatst worden, om voldoende breedte voor de fietsers en voetgangers te behouden. Afgelopen maand kwam een fietser ten val door verplaatste hekkens. Dat kan niet de bedoeling zijn. Op de rijbaan richting haven is er geen hinder.
 • In fase 3 van de werken wordt het nieuwe kruispunt met de Twee Stierenstraat aangelegd. Van eind april tot half augustus moet het verkeer in beide rijrichtingen op de noordelijke rijbaan rijden. Verkeer naar het zuiden moet 2x door de middenberm.
 • In fase 4 wordt verder gewerkt op het nieuwe kruispunt met de Twee Stierenstraat. Van half augustus tot half september moet het verkeer in beide rijrichtingen over de zuidelijke rijbaan rijden. Verkeer naar het noorden moet 2x door de middenberm.
 • Aansluitend aan fase 4 wordt er gewerkt aan het Warmtenet; deze werken situeren zich in de zuidelijke rijbaan, waarbij alle verkeer in beide rijrichtingen over de noordelijke rijbaan rijdt. Deze werken duren van september tot november 2024.
 • In fase 5 wordt het huidige kruispunt met de Kalverstraat verwijderd. Dit gebeurt in 2025.

In de fasen waarbij alle verkeer in beide rijrichtingen op één weghelft rijdt, wordt overdag de breedte van het UV beperkt tot 3 m, om de doorstroming van het gewone verkeer niet te hinderen. UV met breedte > 3 m moet dan ‘s nachts rijden, of dient een andere reisweg te zoeken.

In grote lijnen zijn er twee mogelijke alternatieve reiswegen tussen N180 Noorderlaan en N120 Bisschoppenhoflaan:

 1. via N129 Groenendaallaan – Minister Delbekelaan – Burgemeester Gabriël Theunisbrug – Schijnpoortweg. Deze reisweg is geschikt voor zware massa (tot 240 ton), maar is beperkt in hoogte (tot 4,60 m richting haven, tot 5 m richting Deurne). Op de Groenendaallaan zijn ook nog werken gepland in het kader van Oosterweel en de aanleg van de bypass.
 2. via Havanastraat – Victor Govaerslaan – Maantjessteenweg – Ringlaan – N1 Bredabaan – N130 brug over Albertkanaal. Deze reisweg is minstens toegelaten tot 90 ton (mits nazicht of bijkomend advies zijn hogere massa’s toegelaten), maar kent alleen hoogtebeperking onder bovenleiding van de tram op de N1 Bredabaan. Ook op deze reisweg zijn tegelijkertijd wegenwerken gepland op het kruispunt Ringlaan/Catershoflaan (hoewel de impact minder groot zal zijn dan tijdens de eerdere werken op de noordelijke kant van dit kruispunt). LET OP: vanaf 8 april is deze omleiding niet meer mogelijk wegens de afsluiting van de N130 aan het kruispunt met de N120.