Ga naar de inhoud
Home » N223 Lubbeek, Tielt-Winge

N223 Lubbeek, Tielt-Winge

Status: In Studie

Provincie: Vlaams Brabant

Plaats: Lubbeek, Tielt-Winge

Weg: N223

Herinrichting in vier doelstellingen

  • Aanleg van veilige fietspaden  
  • Aanpassing van de weginrichting aan de gangbare, veilige snelheidsregimes (max. 30 km/u in een schoolomgeving, 50 km/u in de bebouwde kom en 70 km/u buiten de bebouwde kom). Dit betekent mogelijk ook de creatie van zogenaamde ‘poorteffecten’, versmallingen of asverschuivingen om aan te geven aan de weggebruiker dat hij een bewoonde zone of een centrum binnenkomt.
  • Verbetering van de bushaltes
  • Verbetering van de waterhuishouding en de volledige heraanleg van de riolering

De herinrichting van de Tiensesteenweg zal ook gepaard gaan met een terreinprofilering, een aanpassing aan de niveauverschillen van de omgeving. Dit is noodzakelijk omdat de weg moet worden verbreed om veilige fietspaden aan te leggen.