Ga naar de inhoud
Home » R16 Lier

R16 Lier

UPDATE:

Het officieel aanstellen van de aannemer duurde langer dan aanvankelijk gepland. Daardoor konden de werken in november 2023 nog niet starten.

In de loop van januari 2024 starten de voorbereidende werken voor de aanleg van de ontsluitingsweg. Het gaat dan over het bouwrijp maken: het rooien van bomen en de afbraak van een drietal woningen. 

Aansluitend, vermoedelijk midden februari, starten de nutswerken. De nutsbedrijven hebben een tweetal maanden nodig voor het verplaatsen en vernieuwen van de kabels en leidingen in de Boomlaarstraat en Tramweglei. Ook het vervolg van het archeologisch onderzoek zal in die periode gebeuren. Mochten er tijdens het archeologisch onderzoek vondsten gedaan worden, kunnen we de fasering van de riolerings- en wegenwerken in functie daarvan nog aanpassen. Op die manier kan de planning toch nog aangehouden worden.

Zodra de nutswerken klaar zijn, starten dus de riolerings- en wegenwerken. Die werken delen we op in meerdere werfzones of fases. Je kan ze bekijken op onderstaand plan. In welke zone we starten, hangt niet alleen af van de resultaten van het archeologisch onderzoek, maar ook van de werken die de stad plant in de Bosstraat. Tegen eind 2025 moeten alle werken klaar zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt in overleg met de stad Lier een ontsluitingsweg aan die de Ring van Lier (R16) verbindt met de Tramweglei en het stationsplein. De nieuwe weg is noodzakelijk om de verkeersdrukte in de wijk rond de Boomlaarstraat te verminderen en de leefkwaliteit te verhogen.

Je hebt al gestemd!