Ga naar de inhoud
Home » Antwerpen/Zwijndrecht, E17/R1/E34 (Oosterweel)

Antwerpen/Zwijndrecht, E17/R1/E34 (Oosterweel)

UPDATE: 02/05/2024

In de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 mei worden de laatste delen van het nieuwe knooppunt Antwerpen-West opengesteld voor het verkeer. Gelieve tijdens die nacht de R1, A11/E34 en A14/E17 in de buurt van de Oosterweelwerken te vermijden, omdat zowel de R1 als de N420 Parallelweg tijdens die nacht ofwel sterk beperkt wordt in de breedte, ofwel tijdelijk volledig afgesloten worden. Dit is de laatste grote wijziging voor de hoofdwegen op Linkeroever. Over enkele jaren komt daar nog de aansluiting naar de Scheldetunnel bij.

Nieuwe situatie vanaf 8 mei 2024

Verkeer tussen de Kennedytunnel en E17 Zwijndrecht rijdt in beide rijrichtingen over de nieuwe wegenis.
Verkeer tussen E17 Zwijndrecht en de R1 richting A11/E34 rijdt in beide rijrichtingen over de nieuwe wegenis. Gelieve voor de verbinding van E17 naar R1 rekening te houden met beperkte breedte op het einde van de fly-over. Daar zijn nog werken nodig voor het definitief afsluiten van de oude verbinding vanuit Kennedytunnel naar R1 richting A11/E34.
Verkeer tussen de Kennedytunnel en de A11 Zwijndrecht rijdt in beide rijrichtingen over de nieuwe wegenis.

Alle nieuwe bruggen in het knooppunt Antwerpen-West zijn ontworpen voor 180 ton, bij overschrijding in de rechterrijstrook aan normale snelheid, samen met ander (normaal) verkeer in de andere rijstrook. De hoogtebeperking tot 4,70 m voor verkeer van A11/E34 naar R1 Kennedytunnel vervalt. UV met hoogte tot 4,90 m (= maximale hoogte in de Kennedytunnel) moet dan niet meer rondrijden via het onderliggend wegennet en kan de autosnelweg blijven volgen.

De 2 uitritten na het uitrijden van de Kennedytunnel werden reeds op 4 juni 2023 samengevoegd tot 1 uitrit, met halverwege een splitsing, en dit blijft zo in de nieuwe situatie. De uitrit ligt nu wel verder na het uitrijden van de Kennedytunnel, ter hoogte van de parkbrug. Het verkeer kan op 2 rijstroken de verbinding richting A11/E34 nemen en de nieuwe uitrit “Linkeroever” voegt daarvan naar rechts uit. De nieuwe uitrit “Linkeroever” komt niet meer uit bij de Blancefloerlaan, maar wel bij de N420 Parallelweg, waar sinds 18 november 2023 al de nieuwe oprit richting Kennedytunnel werd opengesteld. LET OP: de bruggen in de N420 zijn ontworpen voor ruim 100 ton, dus UV met hogere massa dat vanuit de Kennedytunnel naar de Blancefloerlaan wenst te rijden, moet de R1 blijven volgen om dan vanaf de A11 uitrit 8 te nemen en via de kluifrotonde naar de N420 Parallelweg te rijden.

>Einde UPDATE<

Door grote verkeersomzettingen in de weekends van 27/10, 17/11, 24/11 en 15/12 is er hinder mogelijk op de autosnelwegen R1, E34 en E17.

In het weekend van 27 oktober wordt de verbinding van R1 naar A11/E34 doorheen het nieuwe knooppunt Sint-Anna opengesteld. Hiervoor wordt op vrijdagavond vanaf 21 u het verkeer van R1 naar E34 op 1 rijstrook gezet. Op vrijdagavond vanaf 23 u wordt de autosnelweg E34 richting Antwerpen voor alle verkeer afgesloten ter hoogte van uitrit 8 “Waaslandhaven-Oost”. Ook de oprit richting Antwerpen wordt afgesloten. De omleiding via N420 Parallelweg – E17 – keren via de keerbrug aan uitrit 16 “Kruibeke” – E17 richting Antwerpen is niet toegelaten voor UV. De afsluiting richting Antwerpen en de inname van 1 rijstrook richting E34 duurt tot zaterdagochtend 28 oktober om 6 u. Vanaf dat moment rijdt al het verkeer tussen E34 en R1 in beide rijrichtingen door het nieuwe knooppunt “Sint-Anna”. Let wel: door werken aan de middenbermen, net voor en net achter het knooppunt, blijft gedurende ongeveer 4 weken (tot zaterdag 25/11) de breedte strikt beperkt tot 6 m, in beide rijrichtingen.
In dezelfde nacht wordt ook de nieuwe aansluiting tussen R1 (komende van E34) naar E17 op de definitieve rijbaan gezet. Let op: op deze aansluiting blijven pechstrook en een deel van de rechterrijstrook nog enkele maanden afgesloten voor de plaatsing van geluidswanden. Een doorgangsbreedte van 4,50 m zou beschikbaar zijn.
Hierdoor kan een deel van de Parallelweg-Zuid naar zijn definitieve tracé opschuiven. Om de nodige aansluitingen tussen het nieuwe en het oude tracé te kunnen maken, is de Parallelweg-Zuid tussen Pastoor Coplaan en P&R-gebouw Linkeroever voor alle verkeer afgesloten van zaterdag 28 oktober om 6 u tot zondag 29 oktober om 6 u. In de eerste weken zal er op dit nieuwe tracé in elke rijrichting maar 1 rijstrookbreedte beschikbaar zijn.

In het weekend van 17 november, vermoedelijk pas op 18 november wordt de nieuwe oprit “Linkeroever” richting Kennedytunnel opengesteld. Deze is te bereiken via de N420 Parallelweg-Zuid, vanaf het P&R-gebouw Linkeroever richting Zwijndrecht. Vanaf dat weekend worden de breedtebeperkingen op het nieuwe stuk van de Parallelweg opgeheven. De afrit “Linkeroever” blijft nog even op de huidige plaats liggen en zal vanaf maart 2024 ook aansluiten op de Parallelweg-Zuid. In het weekend van 17 november wordt er geen grote hinder verwacht op de autosnelwegen.

In het weekend van 24 november, in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 november worden de tijdelijke markeringen ter hoogte van de oude doorsteken en de nieuwe middenbermen (voor en achter het knooppunt “Sint-Anna” weggehaald. Tijdens de werken zijn breedtebeperkingen van kracht. 

In het weekend van 15 december wordt dan de keerbrug bij uitrit 16 “Kruibeke” weggehaald. Door het openstellen van de nieuwe oprit “Linkeroever” is de keerbrug niet meer nodig. Hiervoor wordt de autosnelweg E17 ter hoogte van het complex Kruibeke in beide rijrichtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via uitrit en oprit. Doorgaand verkeer op de N419 van noord naar zuid (en vice versa) zal dan niet mogelijk zijn. Let op: in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 december wordt de keerbrug al losgebout (niet dat de brug dan helemaal los ligt, maar ze halen de spanning van de bouten, zodat ze de volgende nacht (bij het uithijsen) makkelijker kan gedemonteerd worden). Om dit losbouten veilig te kunnen uitvoeren, zullen op de E17 tijdelijk een of meerdere rijstroken worden ingenomen. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 december.

Nieuwe snelwegen Linkeroever en Zwijndrecht bijna klaar

    Nieuw knooppunt Sint-Anna Linkeroever opent voor verkeer tussen E34 en Antwerpse Ring (R1)

    In Antwerpen-West (E17 x R1) gaat nieuwe verbinding van E34 naar E17 in gebruik

Het einde van de volledige vernieuwing van de snelwegen op Linkeroever en in Zwijndrecht komt stilaan écht in zicht. Tijdens het laatste weekend van oktober, van vrijdag 27 tot zondag 29 oktober*, nemen we het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever in gebruik. Het verkeer tussen de E34 (Zelzate) en de Antwerpse Ring rijdt vanaf dan op definitieve rijbanen. In het nieuwe knooppunt Antwerpen-West opent ook de verbinding van de E34 naar de E17 richting Gent. Tot slot schuift ook een deel van de Parallelweg – tussen P+R Linkeroever en de nieuwe oprit Linkeroever – op naar zijn definitieve locatie.

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Dat de Oosterweelwerken op Linkeroever indrukwekkend zijn is een understatement. Dat ze vlot vooruitgegaan zijn is dat ook. Het afgelopen jaar stond bol van de openingen van nieuwe bruggen en wegen die het voor weggebruikers weer wat comfortabeler en veiliger hebben gemaakt. Vanaf zondag 29 oktober schrijven we met het nieuwe knooppunt Sint-Anna en het voorlaatste deel van de snelwegen in Antwerpen-West een volgend hoofdstuk van een nu al goed gevuld boek. De vernieuwing van de snelwegen op Linkeroever zal begin volgend jaar helemaal klaar zijn. Mooi op tijd om met de start van de bouw van de Bypass ook op de Rechteroever verder te werken aan de volledige metamorfose van Antwerpen.”

Nieuw knooppunt Sint-Anna in gebruik, planning bermen en fietspaden onzeker

De afgelopen jaren rees het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever (E34 x R1) op uit de grond. Het nieuwe knooppunt wordt dankzij rechtse in- en uitvoegers veiliger dan vroeger. In de toekomst zal het worden omgeven door geluidsbermen en fietsverbindingen én zal het zorgen voor een vlotte aansluiting op de nieuwe Scheldetunnel.

In het weekend van 27 oktober* nemen we het nieuwe knooppunt in gebruik voor verkeer tussen de E34 en R1. Vanaf dan rijd je onder de nieuwe fietsbrug en het nieuwe ecoduct door. De tijdelijke snelweg breken we terug uit, zodat de Parallelweg hier tegen het voorjaar van 2024 kan opschuiven naar haar definitieve locatie vlak tegen de snelweg.

De overige delen van dit nieuwe knooppunt zijn in het voorjaar van 2024 klaar, maar worden pas in gebruik genomen samen met de Scheldetunnel. In tussentijd maken we hier gebruik van om de werf van de Scheldetunnel met werfverkeer te bereiken.

De bruggen en snelwegen van het nieuwe knooppunt werken we mooi op schema af. Door het achterwege blijven van het saneringsproject van deze omgeving door 3M, is de planning voor de aanleg van de geluidsbermen en fietsverbindingen rond dit knooppunt hoogst onzeker. We onderzoeken de mogelijkheden om tijdelijke fietspaden aan te leggen, want we willen ook hier de modal shift zo snel als mogelijk doorzetten. 

Ingebruikname-Sint-Anna

Nieuw knooppunt Antwerpen-West bijna volledig klaar

In mei en juni van dit jaar namen we de eerste delen in gebruik van het nieuwe knooppunt waar de E17 (Gent) en Antwerpse Ring vlakbij de Kennedytunnel samenkomen. In datzelfde weekend van 27 oktober* volgt met de nieuwe snelweg van de E34 naar de E17 een volgend deel. Blijven nog over: op- en afrit Linkeroever en de nieuwe uitrit van de Kennedytunnel richting E34.

De nieuwe oprit Linkeroever opent in de nacht van 17 op 18 november* en zal aansluiten op de Parallelweg tussen P+R Linkeroever en oprit Zwijndrecht. In het voorjaar van 2024 is met de opening van de nieuwe afrit Linkeroever en de uitrit van de Kennedytunnel naar de E34 het knooppunt helemaal klaar. Dit markeert meteen ook het einde van de volledige heraanleg van de snelwegen, knooppunten en op- en afritcomplexen op de linkeroever van de Schelde.

Ingebruikname-Antwerpen-West

De Parallelweg tussen P+R Linkeroever en oprit Linkeroever schuift op

Doordat het verkeer van de E34 naar de E17 vanaf het weekend van 27 oktober gebruik kan maken van zijn definitieve rijbaan, kan ook de Parallelweg hier deels opschuiven. Vanaf zondagochtend 29 oktober ligt de Parallelweg tussen P+R Linkeroever en de nieuwe oprit Linkeroever op de definitieve locatie. De nieuwe oprit Linkeroever opent in de nacht van 17 op 18 november*. Vanaf dan wordt dit kruispunt met verkeerslichten geregeld.

Volgend voorjaar nemen we het laatste deel van de definitieve Parallelweg in gebruik.

Ingebruikname-Parallelweg(2)

E34 en Parallelweg sluiten tijdelijk voor ingebruikname

Om de nieuwe (snel)wegen veilig in gebruik te nemen sluiten we de E34 richting Antwerpen af van vrijdagavond 27 oktober, 23 uur tot zaterdag 28 oktober, 6u. Ook oprit 8 Waaslandhaven-Oost is dan afgesloten richting Antwerpen.

De Parallelweg sluit in beide rijrichtingen tussen P+R Linkeroever en het kruispunt aan oprit Zwijndrecht (E17) van zaterdagochtend 6u tot zondagochtend 6u.

De details en omleidingen van dit weekend vind je hier.

* Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden

Je hebt al gestemd!