Ga naar de inhoud
Home » WIJNEGEM, N12 (UPDATE)

WIJNEGEM, N12 (UPDATE)

26/5/2023 (UPDATE: 13/6/2023) (update 27/08/2023) (update 05/09/2023)

Door asfalteringswerken op de N120 Houtlaan tussen kruispunt met N120 (inbegrepen) en kruispunt met N112 (inbegrepen) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk gedurende 3 weekends in augustus 2023. (UPDATE: 13/6/2023: in augustus kunnen de werken niet doorgaan, meer info volgt)

update 05/09/2023

De werken starten op 22 september en zullen drie weekends duren. (22 september t.e.m. 9 oktober 2023)

Voor uitzonderlijk vervoer (+3,5 ton) geldt gedurende de volledige periode van de werken een omleiding, ook als er geen werfactiviteit plaatsvindt.

1e weekend: N12 Houtlaan tussen de kruispunten N12/N120 en N12/N112

De werken worden uitgevoerd van vrijdagavond 22 september om 22 u tot maandagochtend 25 september om 6 u. Er wordt gewerkt op de rijbaan richting Wijnegem en het verkeer wordt in beide rijrichtingen op de rijbaan richting Schilde geplaatst. De 2 rijrichtingen worden gescheiden met bakens over een lengte van ca. 3,5 km. Doorgaand UV op de N12 Houtlaan is alleen toegelaten als ze kunnen passeren zonder bakens te verplaatsen. Breed UV is niet toegelaten op de N12. De plaatselijke omleiding via het centrum van Wijnegem is niet toegelaten voor UV.
Nadien wordt de snelheid definitief herleid naar 70 km/u ipv 90 km/u. Hierdoor zal er minder politiebegeleiding nodig zijn voor de overschrijding van de brug over het Albertkanaal.

2e weekend: kruispunt N12/N112

De werken worden uitgevoerd van vrijdagavond 29 september om 22 u tot maandagochtend 2 oktober om 6 u. Er wordt gewerkt aan de beide rijrichtingen tegelijkertijd, eerst aan de snelle rijstroken, daarna aan de trage rijstroken. In elke rijrichting is maar 1 rijstrookbreedte beschikbaar. Breed UV kan niet passeren. Ook de aansluiting van N112 naar N12 is niet mogelijk tijdens de werken.

3e weekend: kruispunt N12/N120

De werken worden uitgevoerd van vrijdagavond 6 oktober om 22 u tot maandagochtend 9 oktober om 6 u. Het doorgaand verkeer op de N120 wordt onderbroken, ook de aansluiting tussen N120 kant Antwerpen en N12 richting Schilde is niet mogelijk. UV in tegenzin van het verkeer (bijv. via een bypass) wordt niet toegelaten. Doorgaand verkeer op de N12 Houtlaan blijft wel mogelijk, met doorsteek door de middenberm voor en na het kruispunt. Let op: de doorsteek door de middenberm is slechts 1 rijstrook breed. Ook in de rijrichting waarin niet gewerkt wordt is de rijbaan plaatselijk maar 1 rijstrook breed.

Er zijn geen omleidingen voorzien voor deze werken (die hoofdzakelijk tijdens de weekenden plaatsvinden). Gelieve hiermee rekening te houden in uw transportplanning.