Ga naar de inhoud
Home » N80 Landen

N80 Landen

Status: In studie

Provincie: Vlaams Brabant

Plaats: Landen

Weg: N80

Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de Steenweg op Sint-Truiden (N80) tussen de Bormansstraat in Walshoutem en de Steenweg (N80b) aan de gemeentegrens in Gingelom. Het project loopt over een afstand van 3 kilometer en omvat nieuwe fietsinfrastructuur, de aanpassing van een aantal kruispunten, de aanleg van nieuwe parkeerzones en de heraanleg van de rijweg. Tegelijkertijd zal Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Na de herinrichting van de Steenweg op Sint-Truiden kan er veilig gefietst worden en wordt de leefomgeving langs de steenweg voor de inwoners van Walshoutem en Wezeren een stuk aangenamer en groener.

Het ontwerp van de fietspaden en de nieuwe rijweg is afgerond in overleg met het nieuwe bestuur van Landen en alle projectpartners. Bij de herinrichting horen ook rioleringswerken en aanpassing van de grachten. Belangrijke volgende stap is de afronding van het contract met het studiebureau dat het ontwerp voor de riolering en de grachten opmaakt.

In het najaar van 2023 of begin 2024 kan een studiebureau werken aan dit riolerings- en grachtenontwerp dat nadien besproken en goedgekeurd zal worden door de projectpartners van het agentschap: de stad Landen, de nutsmaatschappijen, Departement Landbouw en Visserij, … Voor de ontwerpers  definitieve uitvoeringsplannen kunnen opmaken waarmee een aannemer later aan de slag gaat, zijn er nog heel wat voorbereidingen en onderzoeken nodig.